NYHETER

02/06/2015
by Daniel Moe

Her legger vi inn diverse nyheter knyttet til artify.noHvordan er det å leven av kunst I 2018?

25/06/2018
by Daniel Moe

Ny rapport viser at det er bedre å bruke en time på selv promotering på nett, enn å gå på tre eller flere kunsttilstelninger i uka. I iallfall hvis man tenker på det økonomiske.

Stereotypien av den sulte kunstner er en myte som over hundrevis av år har blitt en vedtatt, denne uka publiserte the creative independenten rapport som beskriver billedkunstneres økonomiske hverdag i dag. Hvilke kunstnere lykkes? Og hva gjør en kunstner lykkelig.

Rapporten har tatt for seg over tusen kunstneres finansielle hverdag, dette er mennesker som har hatt suksess enten gjennom utmerkelser eller godt mottatte utstillinger, hovedsakelig i USA. En stor andel var dog relativt ferske i sitt virke, kun 32% har vert aktive i kunstverden i mer enn ti år.

Da kunstnerne ble spurt om hva de definerte som en stabil økonomi, følte de fleste at man skulle kunne stole på at man hadde nok penger til å dekke utgifter til livsopphold, pluss at man jevnlig skulle være i stand til å sette litt penger på bok.

Med denne definisjonene i tankene ble kunstnerne spurt om hvor de befant seg på en skala fra en til ti, der 1 representerte overhode ingen økonomisk stabilitet, og 10 full økonomisk trygghet. Ikke overaskende står det ikke så forferdelig godt til blant aktive kunstner, flesteparten mente selv at de var plassert midt på skalaen og landet på fem.

Hva kjennetegner kunstneren som lykkes?

Undersøkelsen viser at kunstnere som investerer 1-2 timer i uka på promotering av sin egen kunst på sosiale medier, rapporterer en tryggere økonomisk tilværelse.

Dette studiet viser at effekten av tilstedeværelse på sosiale medier gir et utslag på en økonomiske sikkerheten som er mye større enn for eksempel å gå på en til to kunst tilstelninger i uken.

Kunstnere som hadde færre enn 2000 følere på nett, lå et helt poeng under medianen i oppfattelse av trygghet i sin egen økonomisk situasjon.

Myten om den glade, gale og fattige kunstner er utslitt, men har nok en gang blitt bekreftet han den har rot i virkeligheten. På slutten av undersøkelsen ble kunstnere spurt om hvor tilfreds de var med sitt virke som kunstner. Utslaget var at jo flere år folk hadde blitt ved å skape kunst, jo mer fornøyd var de. Forskerne så en direkte korrelasjonen mellom timer brukt i ateliet og tilfredsheten viste seg å være direkte.

Det er hardt for de fleste å være kunstner, å det viktigere grepet billedkunstnere kan ta for å lykkes er å være synlig på nett. Utøvende kunstnere blir lykkeligere av å arbeide med kunsten sin. Støtt din lokale kunster, kjøp kunst.

Hvis du vil vite mer, sjekk ut rapporten " A study on the financial state of visual artists today" thecreativeindependent

Hvordan markedsføre din kunst?

26/10/2015
by Daniel Moe

Artify%20mockup.jpg?1445850499031

EN DIGITAL TIDSALDER

Det er vel neppe noen hemmelighet at dagens ungdom går lite på besøk i galleri og museum. Dagens ungdom, og etter hvert eldre, benytter seg mer og mer av sosiale medier og nett generelt.
For å kunne lokke til seg flere besøkende og potensielle kunder vil det derfor være logisk å bruke sosiale medier mer aktivt med tanke på markedskommunikasjon.

Artify.no møter forventningene til dine kunder og gir deg et ypperlig nettgalleri og et fantastisk salgsverktøy.

Vi anbefaler at du deler linken til din nettbutikk hos artify.no med venner og kjente på din sosiale profil.
Dette vil øke mulighetene for salg, og gi mer trafikk og flere visninger av dine kunstverk.

Du finner linken din i oversikten over registrerte kunstnere. Klikk på ditt navn og del linken (nettadressen)

KLIKK HER for å se oversikten over kunstnere

Har du ingen kunstnerkonto hos artify.no?
REGISTRER DEG HER

Statens kunstnerstipend

25/10/2015
by Daniel Moe

PRESSEMELDING

894 KUNSTNERE ER TILDELT STATENS KUNSTNERSTIPEND

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2014-2017: F.v. musiker og komponist Kjell Samkopf (vara for skuespiller Ulla Marie Broch), forfatter og billedkunstner Ann Kavli, jusprofessor Finn Arnesen (nestleder), museumsdirektør Alfhild Skaardal (leder) og fylkeskultursjef Nina Badendyck.

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2014-2017: F.v. musiker og komponist Kjell Samkopf (vara for skuespiller Ulla Marie Broch), forfatter og billedkunstner Ann Kavli, jusprofessor Finn Arnesen (nestleder), museumsdirektør Alfhild Skaardal (leder) og fylkeskultursjef Nina Badendyck.

Av Richard Smith

Publisert 24.03.2015 | Sist endret 25.03.2015

Statens kunstnerstipend for 2015 er tildelt 894 kunstnere. – Tildelingene viser hvilken bredde vi har i norsk kunstliv i dag. Samtidig er de med på å sikre kunstnerisk mangfold også for fremtiden, sier Alfhild Skaardal, leder i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Bevilgningen til kunstnerstipend og garantiinntekter 2015 er på nærmere 280 millioner kroner. Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler stipendene etter innstilling fra 24 stipendkomiteer. Stipendkomiteene er sammensatt av kunstnere innenfor de ulike fagområdene, som innstiller på grunnlag av en vurdering av kunstnerisk aktivitet og kvalitet.

Skaardal mener at stipendene er særlig viktige støtteordninger fordi de gir arbeidsro og mulighet til fordypning.

– Ser vi på kunstnerundersøkelsen som ble lagt frem tidligere i år, går kunstnerisk arbeidstid ned. Samtidig stilles det større krav til salgbarhet. Stipendene gjør at kunstnerne kan arbeide uten å skjele for mye til avkastning og inntjening, sier Skaardal.

MER ENN 8000 SØKNADER

Skaardal berømmer også alle dem som har vurdert søknader.
– Stipendkomiteene gjør en formidabel jobb, sier utvalgslederen. Siden søknadsfristen i oktober har de 24 stipendkomiteene behandlet over 8000 søknader, fra mer enn 4000 kunstnere. Det betyr at nåløyet er svært trangt, bare rundt 20 prosent av dem som søker får stipend.

Her finner du en oversikt over alle stipendkomiteene.


OVERSIKT OVER FORDELINGEN AV STIPEND TILDELT I 2015:

  • Arbeidsstipend: 173
  • Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere: 82
  • Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere: 33
  • Diversestipend: 403
  • Diversestipend for nyutdannede kunstnere: 203

Arbeidsstipendene og stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere gis for at mottageren skal kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Arbeidsstipendene utgjør kr 210 000 pr. år i 2015. Stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere utgjør kr 233 385.

Det kan tildeles inntil kr 80 000 i diversestipend og kr 90 000 i diversestipend for nyutdannede kunstnere. Stipendene skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det gis blant annet støtte til reiser, kurs, materialer, fordypning med mer.

Avsetningen på 280 millioner kroner inkluderer også flerårig stipender som er tildelt tidligere år og som fortsatt løper.

Det ble samtidig gjort tildelinger fra A.C. Houens og C. Mohrs legat for kunstnere. Fire kunstnere fikk legatstipend.

Alle søkere vil motta svar på søknaden, og det vil bli sendt separate svar for hver enkelt søknad. På grunn av det høye antall søknader vil det imidlertid kunne ta noen uker før alle svar er sendt.

HER FINNER DU OVERSIKT OVER ALLE SOM ER TILDELT KUNSTNERSTIPENDER I 2015:

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere

Diversestipend

Diversestipend for nyutdannede kunstnere

Houen og Mohrs legat

kilde: www.kulturradet.no