NYHETER

02/06/2015
av Daniel Moe

Her legger vi inn diverse nyheter knyttet til artify.noHvordan markedsføre din kunst?

26/10/2015
av Daniel Moe

Artify%20mockup.jpg?1445850499031

EN DIGITAL TIDSALDER

Det er vel neppe noen hemmelighet at dagens ungdom går lite på besøk i galleri og museum. Dagens ungdom, og etter hvert eldre, benytter seg mer og mer av sosiale medier og nett generelt.
For å kunne lokke til seg flere besøkende og potensielle kunder vil det derfor være logisk å bruke sosiale medier mer aktivt med tanke på markedskommunikasjon.

Artify.no møter forventningene til dine kunder og gir deg et ypperlig nettgalleri og et fantastisk salgsverktøy.

Vi anbefaler at du deler linken til din nettbutikk hos artify.no med venner og kjente på din sosiale profil.
Dette vil øke mulighetene for salg, og gi mer trafikk og flere visninger av dine kunstverk.

Du finner linken din i oversikten over registrerte kunstnere. Klikk på ditt navn og del linken (nettadressen)

KLIKK HER for å se oversikten over kunstnere

Har du ingen kunstnerkonto hos artify.no?
REGISTRER DEG HER

Statens kunstnerstipend

25/10/2015
av Daniel Moe

PRESSEMELDING

894 KUNSTNERE ER TILDELT STATENS KUNSTNERSTIPEND

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2014-2017: F.v. musiker og komponist Kjell Samkopf (vara for skuespiller Ulla Marie Broch), forfatter og billedkunstner Ann Kavli, jusprofessor Finn Arnesen (nestleder), museumsdirektør Alfhild Skaardal (leder) og fylkeskultursjef Nina Badendyck.

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2014-2017: F.v. musiker og komponist Kjell Samkopf (vara for skuespiller Ulla Marie Broch), forfatter og billedkunstner Ann Kavli, jusprofessor Finn Arnesen (nestleder), museumsdirektør Alfhild Skaardal (leder) og fylkeskultursjef Nina Badendyck.

Av Richard Smith

Publisert 24.03.2015 | Sist endret 25.03.2015

Statens kunstnerstipend for 2015 er tildelt 894 kunstnere. – Tildelingene viser hvilken bredde vi har i norsk kunstliv i dag. Samtidig er de med på å sikre kunstnerisk mangfold også for fremtiden, sier Alfhild Skaardal, leder i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Bevilgningen til kunstnerstipend og garantiinntekter 2015 er på nærmere 280 millioner kroner. Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler stipendene etter innstilling fra 24 stipendkomiteer. Stipendkomiteene er sammensatt av kunstnere innenfor de ulike fagområdene, som innstiller på grunnlag av en vurdering av kunstnerisk aktivitet og kvalitet.

Skaardal mener at stipendene er særlig viktige støtteordninger fordi de gir arbeidsro og mulighet til fordypning.

– Ser vi på kunstnerundersøkelsen som ble lagt frem tidligere i år, går kunstnerisk arbeidstid ned. Samtidig stilles det større krav til salgbarhet. Stipendene gjør at kunstnerne kan arbeide uten å skjele for mye til avkastning og inntjening, sier Skaardal.

MER ENN 8000 SØKNADER

Skaardal berømmer også alle dem som har vurdert søknader.
– Stipendkomiteene gjør en formidabel jobb, sier utvalgslederen. Siden søknadsfristen i oktober har de 24 stipendkomiteene behandlet over 8000 søknader, fra mer enn 4000 kunstnere. Det betyr at nåløyet er svært trangt, bare rundt 20 prosent av dem som søker får stipend.

Her finner du en oversikt over alle stipendkomiteene.


OVERSIKT OVER FORDELINGEN AV STIPEND TILDELT I 2015:

  • Arbeidsstipend: 173
  • Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere: 82
  • Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere: 33
  • Diversestipend: 403
  • Diversestipend for nyutdannede kunstnere: 203

Arbeidsstipendene og stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere gis for at mottageren skal kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Arbeidsstipendene utgjør kr 210 000 pr. år i 2015. Stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere utgjør kr 233 385.

Det kan tildeles inntil kr 80 000 i diversestipend og kr 90 000 i diversestipend for nyutdannede kunstnere. Stipendene skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det gis blant annet støtte til reiser, kurs, materialer, fordypning med mer.

Avsetningen på 280 millioner kroner inkluderer også flerårig stipender som er tildelt tidligere år og som fortsatt løper.

Det ble samtidig gjort tildelinger fra A.C. Houens og C. Mohrs legat for kunstnere. Fire kunstnere fikk legatstipend.

Alle søkere vil motta svar på søknaden, og det vil bli sendt separate svar for hver enkelt søknad. På grunn av det høye antall søknader vil det imidlertid kunne ta noen uker før alle svar er sendt.

HER FINNER DU OVERSIKT OVER ALLE SOM ER TILDELT KUNSTNERSTIPENDER I 2015:

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere

Diversestipend

Diversestipend for nyutdannede kunstnere

Houen og Mohrs legat

kilde: www.kulturradet.no

KJENNER DU EN KUNSTNER?

22/10/2015
av Daniel Moe

Arify%20innrammet.png?1445517306381

Artify.no er nå i full gang med å "hente inn" kunstnere som ønsker å stille ut og selge sine verk via vår handelsplattform.

Ønsker du å registrere din egen nettbutikk på artify.no?
klikk her og fylle inn nødvendig informasjon

Kjenner du noen du tror ville ønske å få denne muligheten? Da setter vi stor pris på om du deler linken under med vedkommende.
http://www.artify.click/registrer

Vi ønsker deg en kreativ dag!