Hvordan er det å leven av kunst I 2018?

25/06/2018
by Pernille

Ny rapport viser at det er bedre å bruke en time på selv promotering på nett, enn å gå på tre eller flere kunsttilstelninger i uka. I iallfall hvis man tenker på det økonomiske.

Stereotypien av den sulte kunstner er en myte som over hundrevis av år har blitt en vedtatt, denne uka publiserte the creative independenten rapport som beskriver billedkunstneres økonomiske hverdag i dag. Hvilke kunstnere lykkes? Og hva gjør en kunstner lykkelig.

Rapporten har tatt for seg over tusen kunstneres finansielle hverdag, dette er mennesker som har hatt suksess enten gjennom utmerkelser eller godt mottatte utstillinger, hovedsakelig i USA. En stor andel var dog relativt ferske i sitt virke, kun 32% har vert aktive i kunstverden i mer enn ti år.

Da kunstnerne ble spurt om hva de definerte som en stabil økonomi, følte de fleste at man skulle kunne stole på at man hadde nok penger til å dekke utgifter til livsopphold, pluss at man jevnlig skulle være i stand til å sette litt penger på bok.

Med denne definisjonene i tankene ble kunstnerne spurt om hvor de befant seg på en skala fra en til ti, der 1 representerte overhode ingen økonomisk stabilitet, og 10 full økonomisk trygghet. Ikke overaskende står det ikke så forferdelig godt til blant aktive kunstner, flesteparten mente selv at de var plassert midt på skalaen og landet på fem.

Hva kjennetegner kunstneren som lykkes?

Undersøkelsen viser at kunstnere som investerer 1-2 timer i uka på promotering av sin egen kunst på sosiale medier, rapporterer en tryggere økonomisk tilværelse.

Dette studiet viser at effekten av tilstedeværelse på sosiale medier gir et utslag på en økonomiske sikkerheten som er mye større enn for eksempel å gå på en til to kunst tilstelninger i uken.

Kunstnere som hadde færre enn 2000 følere på nett, lå et helt poeng under medianen i oppfattelse av trygghet i sin egen økonomisk situasjon.

Myten om den glade, gale og fattige kunstner er utslitt, men har nok en gang blitt bekreftet han den har rot i virkeligheten. På slutten av undersøkelsen ble kunstnere spurt om hvor tilfreds de var med sitt virke som kunstner. Utslaget var at jo flere år folk hadde blitt ved å skape kunst, jo mer fornøyd var de. Forskerne så en direkte korrelasjonen mellom timer brukt i ateliet og tilfredsheten viste seg å være direkte.

Det er hardt for de fleste å være kunstner, å det viktigere grepet billedkunstnere kan ta for å lykkes er å være synlig på nett. Utøvende kunstnere blir lykkeligere av å arbeide med kunsten sin. Støtt din lokale kunster, kjøp kunst.

Hvis du vil vite mer, sjekk ut rapporten " A study on the financial state of visual artists today" thecreativeindependent

Kommentarer

Лучшие http://tkfl777.com продукты для Здоровья: Норвежский ламинин от д-ра Эскеланда дешевле в 4 раза Laminine LPGN и Celluvation - Молодость Youth
New post