Om artify.no

Artify.no%20(1).jpg?1443428991350

Artify.no AS er et selskap startet for å formidle den til nå «skjulte» kunsten ute i de Norske hjem. Mange talentfulle «amatører» og unge kunstnere har utfordringer med å få vist sin kunst på gallerier og utstillinger og må betale til tider høye kostnader før de i det heletatt kan begynne å omsette verkene. Artify ønsker å fjerne disse hindringene og gi dere som kunstnere og deg som kunde en enklere måte å møtes.

Visjon:

Skape en markedsplass for kunst- og interiørinteresserte med kunst laget fra ukjente og kjente kunstnere i Norge.

Mål:

Sørge for at kunstnere som ønsker å stille ut og omsette sine kunstverk får en enkel og ærlig markedsplass gjennom Artify.

Konseptet:

Artify skal være kunstnerens «venn» i møte med det kommersielle. Gjennom Artify skal kunstneren kunne stille ut og selge sin kunst uten å måtte betale noe før selve salget er gjennomført. Artify vil ta en provisjon av salget som kompensasjon. Det ligger ingen faste kostnader for kunstneren kun en provisjon når salget er gjennomført.