Personvern

PERSONVERNERKLÆRING- ARTIFY.NO

1. Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For at du skal forstå hvordan vi bruker personopplysninger for å videreutvikle og tilpasse våre tjenester, anbefaler vi deg å sette deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet. For enkelhets skyld, har vi også laget følgende oppsummering av vår behandling av personopplysninger: Hvis du har registrert en brukerkonto hos ARTIFY.NO, vil vi kunne behandle personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg og til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester i Artify AS (heretter Artify). Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene. Opplysningene kan bli formidlet til tilknyttede tjenester i Artify så lenge opplysningene benyttes til samme formål. Opplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse osv.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenestene, herunder hvilke tjenester/nettsider du besøker og/eller bestiller, informasjon om posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Opplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra Artify-tilknyttede tjenester og tredjepartsaktører. Hvis du ikke har registrert en brukerkonto hos ARTIFY.NO, vil vi kunne lagre IP adresser for kortere perioder, samt anonyme data for statistiske formål, dels om bruk av tjenestene og dels teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

.

2.Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson.

Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger. Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Artify.no er behandlingsansvarlig for personopplysinger som behandles i forbindelse med bruk av ARTIFY.

3. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg både ved opprettelse av en Artify-konto og ved påfølgende bruk av brukerkontoen. Opplysningene samles inn på følgende måte

a) Opplysninger du selv gir til oss

Når du oppretter en Artify-konto og utfører aktiviteter som det å kjøpe varer, vil du oppgi data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å kunne gjenkjenne deg som bruker slik at vi kan yte eller sikre leveranse av den tjenesten eller produktene du har bestilt. Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis ved å sende oss en e-post til kundesenteret eller kommenterer eller gir ratinger på produktene hos ARTIFY. Supporthenvendelser og tilbakemeldingsfunksjoner danner også grunnlaget for anonym statistikk som vi benytter til å forbedre tjenestene våre.

b) Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker våre tjenester vil informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og nettsider du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, herunder operativsystem, nettleserversjon, ip-adresser, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon kan etter omstendighetene kobles opp mot din brukerkonto hos ARTIFY. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av våre tjenester til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenestene våre på.

Informasjon om bruk av tjenestene

Vi registrerer inn- og utlogginger på din brukerkonto, aktiviteter tilknyttet kjøp og bruk av handlekurven på ARTIFY. I tillegg lagres informasjon om besøk på ARTIFY sine nettsider. Vi bruker denne informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenestene, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold og markedskommunikasjon som er tilpasset ditt bruksmønster.

Informasjon om posisjon

Vi beregner en geografisk posisjon ut i fra ip-adressen ved bruk av tjenestene våre. Informasjonen brukes eksempelvis til å vise deg annonser eller annet innhold som er relevant for der du befinner deg og til å utarbeide statistikk.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du besøker våre nettsider bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker blant annet informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker oss og for at vi skal kunne holde orden på varene i handlekurven din. Det kan også hende at vi lagrer anonyme identifikatorer lokalt på din enhet hvis denne enheten ikke kan benytte informasjonskapsler (dette gjelder særlig mobile enheter). Se nedenfor for mer informasjon om denne typen teknologi.

c) Informasjon fra andre kilder

Vi kan fra tid til annen motta informasjon fra andre kilder som eksempelvis annonsenettverk, kunder, måleverktøy eller andre tredjeparter som hjelper oss eller dem med å forstå brukeraktivitet, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss, slik at vi kan måle effekten på en annonse og gi deg mer relevant innhold. Informasjon fra disse kildene kan også omfatte data som ble registrert av disse før du inngikk en brukeravtale med ARTIFY.

4. Hva brukes opplysningene til?

Vi behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle våre tjenester, herunder å tilpasse tjenestene etter brukernes antatte ønsker, og til å informere deg om nye bruksmuligheter for ARTIFY. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor. Forstå markedstrendene Formålet med dette er bl.a. å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt forbedre produkttilbudene og tjenestene våre. Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.

Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg mer brukervennlige tjenester. Denne prosessforbedringen gjelder hovedsakelig registrering, innlogging og kjøp av produkter. Opplysningene omfatter blant annet informasjon om prosessen forut for kjøp av en vare, i hvilken utstrekning betalingstransaksjonen gjennomføres, og informasjon om bruk av tjenesten etter fullført kjøp. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.

Målrettet annonsering

Vi ønsker å levere digitale annonsekampanjer tilpasset den enkelte bruker på tvers av Schibsteds ulike tjenester. For dette formål kan vi utlevere opplysninger om bruksmønster til et annet selskap, men alle direkte identifiserende opplysninger som navn, mobiltelefonnummer og lignende blir fjernet før utlevering. De som mottar dataene bygger og bruker profiler baser på disse dataene kombinert med andre data de har, slik at du kan bli vist annonser som er relevante for deg ut i fra din brukeratferd, alder osv.

Anbefalinger og brukertilpassede tjenester

Vi ønsker å gi deg anbefalinger og tjenestetilpasninger basert på din brukeratferd på nett. Det kan for det første bli gitt anbefalinger om andre produkter og tjenester basert på det du har lest eller kjøpt (liknende eller beslektede produkter og tjenester). Vi kan også anbefale produkter og tjenester basert på hva andre brukere med liknende bruksmønster som deg har kjøpt. Siden vi må sammenligne din brukeratferd med andre er det nødvendig å benytte identifiserbare opplysninger. Opplysningene kan utleveres til andre selskaper i artify as for å gi deg tilsvarende tilbud og anbefalinger.

Sentral lagring

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av ARTIFY, vil kunne lagres i en sentral lagringsenhet for å kunne følge og forstå aktiviteten.

Begrense misbruk av tjenestene

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av våre tjenester. Misbruk inkluderer blant annet opprettelse av falske profiler, «spamming», hets- og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer samt handlinger som er forbudt etter norsk lov.

5. Deling av informasjon

Opplysninger om din bruk av tjenestene kan bli utlevert til andre selskaper i artify til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål er det nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg som bruker av ARTIFY. Dersom det er mistanke om at du har begått lovbrudd i forbindelse med bruk av artifys tjenester, vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er imidlertid ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til ARTIFY/Artify.no, vil bli pålagt konfidensialitet, og vil ikke bli tillatt å bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.

6. Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg vil du som bruker når som helst kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen).

7. Spørsmål om bruk av dine personopplysninger:

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på

post@Artify.no eller telefon 46799933.

Vi vil så raskt som mulig behandle og besvare forespørsler fra deg og rette eller slette eventuelle ukorrekte opplysninger.

8. Sikring av personopplysninger:

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

9. Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder. Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan også kontakte oss direkte for eventuell sletting av opplysninger.

10. Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

ARTIFY benytter seg av ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologi brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenester skal fungere , dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenesten og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene i tråd med brukernes behov.

a. Om analyseverktøy

Vi benytter følgende analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan tjenestene våre brukes, herunder antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt og lignende:

Google Analytics

Google Adwords

Adforms

CS-Cart

Campaignmonitor

b. Om informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som på flere måter hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapsler kan blant annet gjøre at du slipper å logge inn hver gang du kommer tilbake til ett av nettstedene våre. De gjør det også mulig å tilpasse et nettsted eller en annonse for bedre samsvar med dine interesser og preferanser. Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler: En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid. En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) du fjerner dem manuelt. Ved å benytte tjenesten, uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren, så samtykker du til at vi kan benytte denne teknologien til formålene som nevnt ovenfor. Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet hos ARTIFY, kanskje også at tjenesten vår ikke fungerer som forutsatt.

c. Andre relevante teknologier

Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle bannerannonsering på våre nettsider. Disse filene kommer fra vårt annonsenettverk og vår trafikkleverandør, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren Iverksettelsesdato og revisjonsperiode for personvernerklæring: Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæring for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår behandling av personopplysninger. Hvis vi skulle oppdatere denne personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedet innen 30 dager før endringene iverksettes.

Iverksettelsesdatoen for denne personvernerklæringen er 31. juli 2015.